Religia
ocenianie przedmiotowe  
 
Język polski
 
Język angielski
Wymagania poziom III.0                                                                                                 
Wymagania poziom III.1
 
Język niemiecki 
Wymagania poziom III.0 
Wymagania poziom III.1
 
Język rosyjski
Wymagania poziom III.0
 
Muzyka
 
Historia
 
Wiedza o społeczeństwie
 
Geografia
 
Biologia
 
Chemia 
 
Fizyka 
 
Matematyka
 
Informatyka
 
Wychowanie fizyczne
 
Zajęcia techniczne 
 
Edukacja dla bezpieczeństwa
 
Zajęcia artystyczne
 
Plastyka
 
Edukacja informatyczna
 
Edukacja wczesnoszkolna