Świetlica jest czynna od godz. 700 do 1530. Ze świetlicy korzystają uczniowie dojeżdżający do szkoły, nieuczestniczący w lekcjach religii, zwolnieni z lekcji w-f lub nauki pływania na basenie, oczekujący na zajęcia pozalekcyjne. Świetlica zapewnia także opiekę nad uczniami podczas nieobecności nauczycieli.

      Uczniowie w świetlicy mogą odrabiać lekcje, korzystać z gier świetlicowych, oglądać audycje telewizyjne, przeglądać czasopisma młodzieżowe i przyrodnicze. Świetlica wyposażona jest także w małą biblioteczkę, w której znajdują się słowniki ,encyklopedie, z których młodzież może korzystać w czasie odrabiania zadań domowych.