autocad lt 2018 purchase autocad lt 2018 purchase online autocad lt 2014 educational license

Władze RSU w roku szkolnym 2016/2017

 
Skład RSU:

Przewodniczący: Paulina Galus IIIB

Zastępca Przewodniczącego: Basia Walkowiak IIIB

Skarbnik: Franciszek Piekutowski IIIB

Pozostali członkowie: Pola Dobrogojska IIIA, Bartosz Włodarczyk IIIA, Oktawia Majchrzak IIIF, Kamil Gąsior IIIB, Paweł Lemański IIIB, Mateusz Nader IIIB, Kasia Wojtecka IIA, Adam Bach IA, Agata Piątek IC, Martyna Olszak IC.

Opiekunami Samorządu Szkolnego są: mgr Dariusz Bąk, mgr Iwona Jopp.

Samorząd uczniowski realizuje zadania zawarte w planie dydaktycznym i wychowawczym szkoły. Szczególny nacisk kładzie na:

- doskonalenie samorządności, praworządności i demokracji,

- wzmacnianie poczucia tożsamości szkolnej i regionalnej,

- wyrabianie czujności wobec zagrożeń dla zdrowia i życia, reagowanie na nie,

- tworzenie warunków indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych,

- rozwijanie świadomości ekologicznej,

- tworzenie silnej więzi.

Plan pracy Rady Samorządu Uczniowskiego w roku 2016/2017:

• Współpraca ze szkolnymi podmiotami: Dyrekcją, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców – cały rok;

• Współpraca ze szkolnym wolontariatem – cały rok;

• Zagospodarowanie gazetki RSU: informacje bieżące, aktualne uroczystości, ogłoszenia – cały rok;

• Pomoc przy organizacji „Dni Otwartych” dla rodziców i uczniów klas szóstych – kwiecień;

• Organizacja szkolnych dyskotek, m.in. z okazji Dnia Chłopca – wrzesień, Andrzejek – listopad, walentynek – luty;

• Współpraca z gronem nauczycielskim w ramach promocji szkoły – cały rok;

• Imprezy i atrakcje: „Poczta Walentynkowa” – luty, dzień Wiosny – marzec, „szczęśliwy numerek” – cały rok, Dzień Życzliwości – czerwiec, Dzień Pozytywnego Myślenia – czerwiec, Dzień Piżamowy, pasowanie pierwszoklasistów – październik , Dzień Przytulania;

• Wspieranie lokalnych organizacji młodzieżowych (ZS RP „Strzelec”, Harcerze);

• Spotkanie i dyskusja z MRM, zachęcenie do współpracy (przed nową kadencją);

• Wybory do 3 kadencji Młodzieżowej Rady Miejskiej;

• Spotkania z lokalnymi organizacjami młodzieżowymi, patriotycznymi (ZSRP „Strzelec”).