Władze RSU w roku szkolnym 2018/2019

Skład RSU:

Przewodniczący: Kevin Łosiński 3A

Zastępcy Przewodniczącego: Agata Piątek 3C, Wiktoria Potapenko 3F,

pozostali Członkowie:

 • 3A: Martyna Kołodziejczuk, Wiktoria Wesołowska,
 • 3B: Dominik Majchrzak, Krzysztof Twardowski, Nikodem Lipiński, Orestes Krasicki,
 • 3C: Martyna Olszak, Natalia Małecka, Sandra Nikuna,
 • 3D: Agata Zamorska, Weronika Pisarek, Wiktoria Rozmacińska,
 • 3E: Adam Bodus, Kewin Jagodziński, Kuba Kucharski,
 • 3F: Wiktoria Wolna,
 • 3G: Magdalena Nowak, Natalia Kaźmierska, Liliana Marciniak,
 • 3H: Dominika Leciejewska, Ewelina Krawczyńska, Klaudia Radecka,
 • 3I: Kamil Spychała, Ola Mikołajczak, Olga Piechowiak.

Opiekunami samorządu są: mgr Joanna Jasek, mgr inż. Anna Żelazowska. mgr Małgorzata Relis-Krenc

Samorząd uczniowski realizuje zadania zawarte w planie dydaktycznym i wychowawczym szkoły. Szczególny nacisk kładzie na:

 • doskonalenie samorządności, praworządności i demokracji,
 • wzmacnianie poczucia tożsamości szkolnej i regionalnej,
 • wyrabianie czujności wobec zagrożeń dla zdrowia i życia, reagowanie na nie,
 • tworzenie warunków indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych,
 • rozwijanie świadomości ekologicznej,
 • tworzenie silnej więzi.

Plan pracy Rady Samorządu Uczniowskiego w roku 2018/2019: 

 • Współpraca ze szkolnymi podmiotami: Dyrekcją, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców – cały rok,
 • Współpraca ze szkolnym wolontariatem – cały rok,
 • Zagospodarowanie gazetki RSU: informacje bieżące, aktualne uroczystości, ogłoszenia – cały rok,
 • Organizacja szkolnych dyskotek, m.in. z okazji Andrzejek – listopad, walentynek – luty,
 • Współpraca z gronem nauczycielskim w ramach promocji szkoły – cały rok,
 • Imprezy i atrakcje: „Poczta Walentynkowa” – luty, dzień Wiosny – marzec, „szczęśliwy numerek” – cały rok, Dzień Piżamowy -październik, pasowanie pierwszoklasistów – październik , Dzień Dziecka -maj, Dzień Przytulania - styczeń,
 • Współpraca z PCK,
 • Wspieranie lokalnych organizacji młodzieżowych (ZS RP „Strzelec”),
 • Comiesięczne czytanie dzieciom

 

* * * * * * 

 

Władze RSU w roku szkolnym 2017/2018

 

 
Skład RSU:

Przewodniczący: Jakub Tomczak IIIA

Zastępca Przewodniczącego: Wiktoria Mroczyńska IIIA

Skarbnik: Anna Ewertowska IIIA

Pozostali członkowie: Kasia Wojtecka IIIA, Adam Bach IIA, Agata Piątek IIC, Martyna Olszak IIC.

Opiekunami Samorządu Szkolnego są: mgr Dariusz Bąk, mgr Iwona Jopp.

Samorząd uczniowski realizuje zadania zawarte w planie dydaktycznym i wychowawczym szkoły. Szczególny nacisk kładzie na:

- doskonalenie samorządności, praworządności i demokracji,

- wzmacnianie poczucia tożsamości szkolnej i regionalnej,

- wyrabianie czujności wobec zagrożeń dla zdrowia i życia, reagowanie na nie,

- tworzenie warunków indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych,

- rozwijanie świadomości ekologicznej,

- tworzenie silnej więzi.

Plan pracy Rady Samorządu Uczniowskiego w roku 2017/2018:

• Współpraca ze szkolnymi podmiotami: Dyrekcją, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców – cały rok;

• Współpraca ze szkolnym wolontariatem – cały rok;

• Zagospodarowanie gazetki RSU: informacje bieżące, aktualne uroczystości, ogłoszenia – cały rok;

• Pomoc przy organizacji „Dni Otwartych” dla rodziców i uczniów klas szóstych – kwiecień;

• Organizacja szkolnych dyskotek, m.in. z okazji Dnia Chłopca – wrzesień, Andrzejek – listopad, walentynek – luty;

• Współpraca z gronem nauczycielskim w ramach promocji szkoły – cały rok;

• Imprezy i atrakcje: „Poczta Walentynkowa” – luty, dzień Wiosny – marzec, „szczęśliwy numerek” – cały rok, Dzień Życzliwości – czerwiec, Dzień Pozytywnego Myślenia – czerwiec, Dzień Piżamowy, pasowanie pierwszoklasistów – październik , Dzień Przytulania;

• Wspieranie lokalnych organizacji młodzieżowych (ZS RP „Strzelec”, Harcerze);

• Spotkanie i dyskusja z MRM, zachęcenie do współpracy (przed nową kadencją);

• Wybory do 3 kadencji Młodzieżowej Rady Miejskiej;

• Spotkania z lokalnymi organizacjami młodzieżowymi, patriotycznymi (ZSRP „Strzelec”).