PREZYDIUM Rady Rodziców na rok szkolny 2018/2019:

 • Joanna Rożek - Przewodnicząca RR
 • Anna Ciesiółka - Sekretarz
 • Tomasz Bosacki - Skarbnik
 

KOMISJA REWIZYJNA RR:

 • Rafał Zmuda
 • Iwona Troczyńska
 • Anita Kabacińska
 

CZŁONKOWIE RR:

 • Danuta Bachta
 • Wioleta Biskup
 • Honorata Bukowska
 • Sylwia Świergiel
 • Magdalena Sturma
 • Kinga Gogolewska
 • Magdalena Małkowska
 • Ewa Korbal

 

Plan pracy Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 w Wągrowcu na rok 2018/2019:

 • Współpraca z dyrektorem szkoły.
 • Współpraca z Radą Pedagogiczną.
 • Opiniowanie dokumentów szkoły.
 • Opiniowanie dorobku zawodowego nauczycieli.
 • Współpraca z zespołem do spraw ewaluacji wewnętrznej.
 • Współpraca z Samorządem Uczniowskim.
 • Wspieranie w organizacji imprez szkolnych i klasowych.
 • Dysponowanie środkami finansowymi zgodnie z preliminarzem przy uwzględnieniu możliwości finansowych Rady Rodziców.
 • Pozyskiwanie sponsorów dla działalności Rady Rodziców.
 • Ustalenie wysokości składek na rok szkolny 2018/2019.
 • Wykonywanie innych czynności zgodnie z art.54, 53 ustawy o systemie oświaty.

Dokumenty:

 

nr rachunku bankowego Rady Rodziców: 07 1320 1537 3296 0756 3000 0001