Dla uczniów:

RELIGIA

Elementy Mszy Św.

Pytania z Małego Katechizmu - sprawdzian I

Pytania z Małego Katechizmu - sprawdzian II

FIZYKA

Drgania i fale - zagadnienia

Praca, moc, energia - zagadnienia

Powtórka dynamika - zagadnienia

Zakres materiału na konkurs dla klas I i II

Przykładowe zadania:

- zadania 1,

- zadania 2,

- zadania 3,

- zadania 4.

 

INFORMATYKA

TWORZENIE STRON WWW:

zrzut ekranu

index.txt

index.htm - zapisz plik tekstowy index.txt jako plik htm

kwiaty.txt

kwiaty.htm - zapisz plik tekstowy kwiaty.txt jako plik htm

altana.jpg

kwiaty1.jpg

przykładowy sprawdzian obliczenia i wykresy w arkuszu kalkulacyjnym

klasa2

Informatyka - K. Okoniewski

wykresy

przykładowe obliczenia w exelu

funkcje przykłady