KONCEPCJA PRACY SZKOŁY na lata 2016-2019

wartości, misja, wizja, sylwetka absolwenta

obszary pracy szkoły:

koncepcja

procesy

kompetencje

aktywność

normy

wspomaganie rozwoju

współpraca

promowanie edukacji

rodzice

egzamin

zasoby

zarządzanie

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2016/2017:

31.10.2016 r.  (poniedziałek)
31.03.2017 r. (piątek)
19, 20, 21.04.2017 r. dla klas 1 i 2 (klasy 3 odbywają egzaminy gimnazjalne)
02.05.2017 r.  (wtorek)
09.06.2017 r.  (czwartek)
16.06.2017r.  (piątek)

Harmonogram klasyfikacji uczniów, zebrań z rodzicami 2017/2018 

Procedura uzyskiwania wyższej od przewidywanej oceny rocznej z zajęć edukacyjnych i zachowania

Regulamin pobytu ucznia w Gimnazjum nr 1 w Wągrowcu

Regulamin korzystania z szafek szkolnych

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

nowelizacja statutu z dnia 27 lutego 2017 r. (dotyczy realizacji zajęć wf, ubioru ucznia)

nowelizacja statutu z dnia 03 listopada 2016 r. (dotyczy rekrutacji, kompetencji rady pedagogicznej i stanowisk obsługi)

nowelizacja statutu z dnia 17 marca 2016 r. (dotyczy rekrutacji i egzaminów klasyfikacyjnych)

nowelizacja statutu z dnia 17 grudnia 2015 r. (dotyczy oceniania zachowania)

nowelizacja statutu z dnia 15 września 2015 r. (inne zmiany)

nowelizacja statutu z dnia 31 sierpnia 2015 r. (dotyczy oceniania)

nowelizacja statutu z dnia 18 maja 2015 r. (dotyczy rekrutacji)

statut szkoły

--------------------------------------------------------------------------------------------------