Godziny otwarcia biblioteki i centrum multimedialnego:
· codziennie od 8.00 do 14.00
 
     Biblioteka i Centrum Multimedialne prowadzone są przez panią mgr Teresę Rydz.
     Ważnym centrum informacyjnym w Gimnazjum nr 1 w Wągrowcu jest biblioteka. Książnica zawiera ponad 10000 druków zwartych oraz średnio 20 tytułów czasopism. Gromadzone są również dokumenty audiowizualne, dźwiękowe oraz elektroniczne nośniki informacji. Opracowywanie zbiorów jak również wypożyczenia i zwroty książek dokonywane są komputerowo w programie MOL. Każdego roku w bibliotece przeprowadzane są konkursy czytelnicze, organizowane wystawy i spotkania z ciekawymi ludźmi.
     Bardzo owocnie przebiega współpraca z innymi bibliotekami w mieście, w zakresie uczestnictwa w konkursach, prezentacjach z okazji rocznic, czy też zajęciach bibliotecznych.
     Przy bibliotece działa Koło Przyjaciół Biblioteki, do obowiazków którego należy monitorowanie zwrotów książek, pomoc przy organizowaniu wystaw oraz wykonywanie innych prac bibliotecznych.
     Ogromnym zainteresowaniem cieszy się Centrum Informacji Multimedialnej, które działa przy bibliotece. Tam uczniowie wyszukują interesujące tematy, drukują, skanują materiały do lekcji i zajęć pozalekcyjnych.