Dyrekcja szkoły prosi o składanie do sekretariatu szkoły opinii i orzeczeń z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, jeśli posiadają je państwa dzieci.(do końca sierpnia 2019r.)