Dyrekcja szkoły prosi o zgłaszanie do sekretariatu szkoły nazwisk dzieci, które będą w roku szkolnym 2019/2020 korzystały z obiadu w stołówce szkolnej. (do końca sierpnia 2019r.)