Drukuj

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W WĄGROWCU

PROWADZI ZAPISY DO KLASY PIERWSZEJ

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

Zgłoszenie dzieci z obwodu szkoły przyjmowane są codziennie w sekretariacie szkoły,

w godz. 700 do 1500 od 1 -10 kwietnia 2019 r.

Wnioski o przyjęcie dzieci spoza obwodu przyjmowane będą od 24 do 30 kwietnia 2019 r.

w sekretariacie szkoły, w godz. 700 do 1500.

 

Formularz o przyjęcie lub wniosek można pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej szkoły.

 

POBIERZ ZGŁOSZENIE (dla dzieci z obwodu)

lub

POBIERZ WNIOSEK (dla dzieci spoza obwodu)Szkoła pracuje w systemie jednozmianowym. Dzieci rozpoczynają zajęcia od godz. 800.

dyrektor Alina Machy

 

UWAGA!

Dzieci spoza obwodu szkoły przyjmowane są do Szkoły Podstawowej nr 1 w Wągrowcu na wniosek rodziców, jeśli szkoła po zebraniu zgłoszeń z obwodu będzie dysponowała wolnymi miejscami.

Serdecznie zapraszamy

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym terminy składania dokumentów do klas I

 

Harmonogram rekrutacji do szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę miejską Wągrowiec

L.p. Czynność Postępowanie rekrutacyjne Postępowanie uzupełniające
1. Złożenie wniosku o przyjęci do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 01-10.04.2019 r. 24-30.04.2019 r.
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawa oświatowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) 11-12.04.2019 r. 06-08.05.2019 r.
3.  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 15.04.2019 r. 10.05.2019 r.
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 16-19.04.2019 r. 13-17.05.2019 r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  23.04.2019 r. 20.05.2019 r.

 

ULICE LUB ICH CZĘŚCI WCHODZĄCE W SKŁAD OBWODU SZKOŁY: