W klasie 2a gościła Pani Beata Koczorowska-Muszyńska, która przeprowadziła dla dzieci szkolenie z zakresu Edukacja dla każdego, dotyczące praw konsumenta. Podczas zajęć dzieci aktywnie pracowały, dobrze się przy tym bawiąc. Na końcu wszyscy otrzymali nagrody. Pani Beaciejeszcze razbardzodziękujemy.