Uprzejmie informujemy, że:

a) 13 października 2017 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. W tym dniu nauczyciele będą pełnili dyżury w świetlicy szkolnej:

dla klas pierwszych od godziny 6.45 do 15.00,

- dla gimnazjalistów od 8.00 do 13.00.

Do szkoły czynne będzie wejście od strony ulicy Kochanowskiego (od strony lasu) dla gimnazjalistów oraz od strony parkingu dla klas pierwszych.

W wyżej wymienionym dniu, jeśli nikt z uczniów nie przyjdzie do szkoły do godz. 10.00, nauczyciel zostanie zwolniony do domu.

b) sekretariat 13 października 2017 r. będzie czynny od 7.00 do 15.00 - wejście od ul. Kochanowskiego.