how much where can i buy photoshop cc for apple mac os acrobat 9 education edition creative suite 6 product key

31 sierpnia 2017 r., godz. 10.00 - rada pedagogiczna 

1) klasyfikacja po egzaminach poprawkowych,

2) sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego i podsumowanie pracy szkoły

 

4 września 2017 r., godz. 13.00 - rada pedagogiczna

Organizacja roku szkolnego 2017/2018